AkiRintakangas Perintä Bisnes

Perintäbisnes

Perintäbisnes

 

Tämä on ensimmäinen blogikirjoitukseni perintäbisneksestä. Haluan kirjoittaa, kuinka perintäbisnes toimii velallisen silmissä sekä kuinka valtio menettää miljoonia ellei miljardeja euroja verotuloja perintäbisneksen takia. Ongelmavyyhti sisältää paljon asioita, jotka pitäisi saada kuriin. Lisäksi viranomaiset pitäisi saada tekemään yhteistyötä keskenään näiden perintäbisneksessä esiintyvien vääryyksien ja laittomuuksien selvittämisessä. Ongelma on iso, sillä yli 600 000 suomalaista on ulosotossa ja 440 000 suomalaisella on luottohäiriömerkintöjä.

 

Aloitetaanpa viranomaisista. Lähes kaikki instanssit ovat sanoneet, etteivät heidän resurssinsa riitä selvittämään ja keskittymään yhden velallisen asiaa, ja tämä on ongelma, johon pitäisi saada muutos resursseja lisäämällä. Velkaneuvojat ovat ylikuormitettuja eivätkä he pysty käyttämään riittävästi aikaa, jottei esimerkiksi velkajärjestelyyn lipsahda perintäkelvottomia laskuja, kuten vanhentuneita laskuja tai ylisuuria perintäkuluja sisältäviä laskuja. Velkaneuvojat ovat vastikään siirtyneet oikeusaputoimiston alaisuuteen, ja niin minua oikeastaan pelottaa se, mitä itse koin oikeusaputoimiston lakimieheltä/juristilta. Se oli kammottava kokemus, koska hän aloitti asian purkamisen syyllistämällä minut välittömästi oman tilanteeni takia eikä antanut edes neuvoja, kuinka asiassa voisi edetä. Lisäksi hän vielä kehui olleensa töissä ulosottomiehenä. Tämä asenne minua pelottaa vanhusten, sairaiden tai muiden heikko-osaisen kohdalla, joiden tilanne on vaikea.

 

Inhimillisyys katoaa, kun puhutaan perintäyhtiöistä saatikka oikeuslaitoksissa, joissa vanhentuneita laskuja, valheellisin tiedoin esitettyjä vaatimuksia ja perintälaista piittaamatta annetaan yksipuolinen päätös summaarisessa menettelyssä. Summaarisen menettelyn päätöksen tekee yleisimmin käräjäsihteeri – ei tuomari. Herääkin kysymys, millä mandaatilla käräjäsihteeri tekee päätöksiä summaarisissa asioissa? Liian usein juttu ei edes käy tuomarin pöydällä. Tämä on mielestäni järjetöntä ja ihmisoikeuksia loukkaavaa, koska tämä menettely ei mielestäni vastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin määritelmää. Tilanteissa, joissa summaarisen menettelyn vastaaja huomaa, ettei kaikki ole mennyt kuin strömsöössä on vahinkojen korjaaminen yleensä erittäin vaivalloista, ellei jopa mahdotonta. Prosessit ovat hitaita ja raskaita velalliselle ja myöskin pelottavia tilanteita, jos velallinen ei tiedä, miten haasteeseen vastataan tai mihin hän voi vedota, kun tietämys ja osaaminen asiassa puuttuu, ja varsinkin jos saa minun kokemaani kohtelua, jos uskaltautuu kysymään oikeusaputoimistosta apua tai neuvoja. On myös huomioitavaa, että oikeusapuun oikeutettujen määrä Suomessa on pieni eivätkä useimmat oikeusapuvakuutukset kata tämänlaisia asioita. Näin ollen velallisesta on tehty käytännössä lainsuojaton ylikansallisia perintätoimistoja vastaan. Ulosotto onkin jo sitten oma lukunsa.

 

Jatkan perintätoimistoista, viranomaisista ja pankeista kertovan blogini kirjoittamista ja julkaisemista. Haluan kertoa, kuinka ne toimivat Suomessa, ja kuinka järjetöntä tämä toiminta on.

 

 

Aki Rintakangas

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Nyt on kansanedustajana henkilö, joka tuntenee alan kipukohdat perinpohjaisesti.

Saako hän vastakaikua muilta edustajilta perintäyrityksia koskevien lakien hienosäätämiseen jää nähtäväksi.

Osa edustajista nimittäin seisoo edunsaajina siellä aidan toisella puolella.

Hannu Hyvärinen

Kiitos Aki erinomaisesta avauksesta! Nämä ovat asioita, joista on vaiettu liian pitkään. Nyt on aika tuoda nämä epäkohdat esille ja vaatia niihin muutosta.

Perintätoimistot ovat saaneet touhuta täällä 90-luvulta asti, vailla mitään valvontaa ja seuraamuksia. Tilanne on mennyt kokoajan huonompaan suuntaan ja perintätoimistot tietävät että heille ei tule lain vastaisesta perinnästä mitään seuraamuksia.

Tilanne on mennyt siltäkin osin huonommaksi, että perintätoiminnan luvanvaraisuudesta luovuttiin vuoden alussa (ministeri Jari Lindström) joten nyt aluehallintovirasto ei voi räikeissäkään tapauksissa viedä lupaa pois. Nykyään siis riittää pelkkä kirjaaminen perintätoimen harjoittajien rekisteriin, jota ylläpitää etelä-suomen aluehallintovirasto.

Näin on kirjoitettu laista perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, joka korvaa nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y., MTK, Päälakimies Risto Airikkala, Airikkala Risto
5.9.2017

Kansalaisten ja velallisten oikeusturva perintätilanteissa voitaneen paremmin varmistaa perintätoimen luvanvaraisuudella kuin vain rekisteröitymisen kautta. Vaikuttaa siten siltä, että ehdotuksen pääasiallinen tarkoitus on keventää hallintoa velallisen oikeusturvan kustannuksella.

Oulun käräjäoikeus, Savela Antti
4.9.2017

Esityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja toteutunevat pääosin aika hyvin ehdotetulla muutosesityksellä. Lain jatkovalmistelussa olisi kuitenkin syytä kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin: - aluehallintoviraston perintätoimiluvan haltioille antamat varoitukset ovat 2010 luvulla kasvanut huomattavasti. Tämä johtunee osaksi uusien toimijoiden tulemisesta alalle. Tämän vuoksi valvonnan riittävyyteen/henkilöstön koulutukseen ja resurssointiin on kiinnitettävä huomiota, jotta esityksen tavoitteena oleva perintätoiminnan asianmukainen harjoittaminen riittävästi toteutuisi. - lisäksi on otettava huomioon se, takaako esitetty tietty koulutus sen, että perinnästä vastaavalla henkilöllä olisi perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus, vai tulisiko edellyttää kaikilta esimerkiksi suoritettua luottotutkintoa? - miten mahdollisena välikätenä toimiminen pystytään havaitsemaan riittävän tehokkaasti ja minkä asteista varmuutta välikätenä toimimisesta edellytetään? (”olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä”?)

Suomen Yrittäjät ry
31.8.2017

Perintätoiminnan harjoittajia valvoisi jatkossakin Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin. Esityksessä todetaan, että nykyiset viranomaisen puuttumiskeinot ovat riittämättömät tapauksessa, jossa perintätoiminnan harjoittaja jatkuvasti ja vakavasti rikkoo perintätoimintaa koskevia säännöksiä. Suomen Yrittäjät on jo pidemmän aikaa tuonut ministeriöiden ja valvovan viranomaisen tietoon huolestuttavan ilmiön, jossa epärehelliset toimijat käyttävät hyvän perintätavan vastaisia toimia yritysperinnässä. Tällaiseen toimintaan liittyvät tavallisesti epäselvät tai täysin perusteettomat laskut, joita peritään hyvin aggressiivisesti maksuhäiriömerkinnöillä ja tratalla uhkaillen. Vaikka perintälaissa on nykyään hyvin selkeät säännöt esimerkiksi riitaisen saatavan perimisestä ja tratasta, tällainen perintä on erittäin tehokasta erityisesti pieniin yrityksiin nähden, jotka säikähtäneinä maksavat niin sanotusti varmuuden vuoksi perusteettomiakin saatavia.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y., MTK, Päälakimies Risto Airikkala, Airikkala Risto
5.9.2017

Perintätoiminnassa viranomaisen havaitsemat puutteet ovat vain jäävuoren huippu suhteessa velallisten kokemuksiin. Tämän vuoksi olisi ollut toivottavaa laajemmin selvittää perintätoiminnassa olevia epäkohtia, kulujen kohtuuttomuutta, korkojen suuruutta, uhkailua yms. Nyt vaikuttaa siltä, että muutoksella tavoitellaan vain viranomaiskustannusten pienentämistä eli ei mennä asiakas edellä, vaan hallinto.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Niemi Timo
6.9.2017
Kuluttajaliitto katsoo, että lainsäädäntöä on tulevaisuudessa kehitettävä siten, että perintätoiminnan harjoittaja, joka rikkoo hyvää perintätapaa tai velkojen perintää koskevia aineellisia säännöksiä toistuvasti tai törkeästi, voidaan poistaa rekisteristä.

Toimituksen poiminnat